Trochu jiný kalendář

V naší kultuře jsme zvyklí, že rok začíná lednem a končí prosincem. Víte ale, že v kultuře našich keltských předků byl přelom roku trochu jindy? Rok pro tyto tajemné kmeny začínal v listopadu, počátek roku byl v noci mezi posledním říjnem a prvním listopadem. Tehdy se slavil svátek Samhain, byla to noc, kdy se stírala hranice mezi světem mrtvých a živých. Naši předci věřili, že v tento večer nás navštěvují duše našich zemřelých blízkých a s tímto večerem se tak pojila celá řada zajímavých zvyků.

Přímo z přírody

A jestliže tímto dnem začínal celý nový rok, byl samozřejmě brán i jako počátek keltského horoskopu. Od toho, který je u náš běžně rozšířen, se však lišil nejen dnem svého začátku, ale i znameními, která byla lidem přiřazována. Horoskop sestával z 21 stromů, z nichž každý patří lidem narozeným v daném období.