Nedejte zlu šanci

Zlo, všeobjímající globalizované šílenství, prahnutí po ekonomickém růstu, vymývání mozků mediální masáží, bezbřehé lži politiků a chvat na každém kroku. To je zlo, které vás dnes dennodenně obklopuje. Ve jménu civilizace a vašeho štěstí a štěstí vašich dětí, dělejte s tím něco! Braňte svoje právo na důstojný život! Využijte k tomu každou příležitost! A buďte samostatní, nezávislí na tom, co vám kdo a hlavně za jakou cenu poskytne. Vaše budoucnost leží ve vašich rukách!

Dbejte o zdraví tělesné i duševní

Nenechte se deptat zaměstnáním, shonem světa a nesmyslnými ataky všudypřítomného globalizovaného zla! Skryjte se v bezpečí vašeho domu, vlezte si do vířivé vany, nastavte příjemně teplotu a nechte hýčkat své tělo a svoji mysl, zapomeňte na strasti života a osvěžte svoje svaly, orgány i svoji mysl. Nekompromisně!